חברת מיכל ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של חברת מיכל ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר.

להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של חברת מיכל במייל [email protected]

ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.

על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת חברת מיכל באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר חברת מיכל.

יודגש – פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות חברת מיכל מאחר וחברת מיכל נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של חברת מיכל להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי חברת מיכל ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת מיכל.

כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, חברת מיכל לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

חברת מיכל מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

למרות האמור לעיל , חברת מיכל תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברת מיכל ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי חברת מיכל לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי חברת מיכל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי
כמו כן, חברת מיכל תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

X